Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Verksamheten drivs i företagsformen ekonomisk förening. K.I.M! verkar i region Norra Mellansverige med Värmland, Dalarna och Gävleborgs län samt i region Östra Mellansverige som omfattar Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. 

  K.I.M! vänder sig till alla - vi skapar plats i verksamheten och i samhället.   

Det finns många olika former för och variationer av sociala företag.


Tillsammans med företrädare för företagen, rådgivare och andra myndigheter har Tillväxtverket tagit fram kriterier som definierar ett arbetsintegrerande socialt företag:

  • driver näringsverksamhet med målsättning att integrera människor i samhälle och arbetsliv.
  • skapar delaktighet för med - arbetarna genom ägande, avtal eller annat väldokumenterat sätt.
  • återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamhet.
  • är organisatoriskt fristående från offentlig sektor.
  • binder samman entreprenör-skap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster.
  • driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum.

    Klicka på loggan så kommer du till Tillväxtverkets hemsida, för mer info!