Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Verksamheten drivs i företagsformen ekonomisk förening. K.I.M! verkar i region Norra Mellansverige med Värmland, Dalarna och Gävleborgs län samt i region Östra Mellansverige som omfattar Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. 

  K.I.M! vänder sig till alla - vi skapar plats i verksamheten och i samhället.   

Aktörer på marknaden för socialt företagande

MÖTESPLATS SOCIAL INNOVATION

- Ett nationellt kunskapscentrum inom området social innovation och samhällsentreprenörskap


Klicka på M:et så kommer du till hemsidan!

Klicka på loggan så kommer du till Coompanions hemsida, välj stad!

Riksorganisationen för vård och      Klicka på loggan för att

social omsorg utan vinstsyfte         komma till hemsidan!

Klicka på loggan så

kommer du till hemsidan!